• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/2023
Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 12/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành 18/04/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 495 + 496 Ngày đăng công báo 13/05/2014
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục trung học
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.