• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/05/2012 Văn bản được ban hành 06/2012/TT-BVHTTDL
01/07/2012 Văn bản có hiệu lực 06/2012/TT-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.