• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2020
Về Điều lệ trường đại học
Số ký hiệu 70/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 10/12/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1075+1076 Ngày đăng công báo 21/12/2014
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Ngày hết hiệu lực 15/02/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.