• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 16/2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/07/2022 Văn bản được ban hành 16/2022/QĐ-UBND
05/08/2022 Văn bản có hiệu lực 16/2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.