• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/03/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 21/10/2007
Hướng dẫn thực hiện một số điểm Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 05/08/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính Phủ
Số ký hiệu 270/2003/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Ngày ban hành 07/11/2003
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 02/03/2004
Nguồn thu thập Công báo số 10, năm 2003 Ngày đăng công báo 16/02/2004
Ngành
  • Công an
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Nguyễn Văn Rinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Lê Duy Đồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân Ngày hết hiệu lực 21/10/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.