• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 05/11/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 06/2007/TT-BTM
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/05/2007 Văn bản được ban hành 06/2007/TT-BTM
01/07/2007 Văn bản có hiệu lực 06/2007/TT-BTM
15/05/2011 Được bổ sung 10/2011/TT-BCT Xem tại đây
05/11/2018 Văn bản hết hiệu lực 06/2007/TT-BTM
05/11/2018 Bị bãi bỏ 27/2018/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.