• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/2022/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/01/2022 Văn bản được ban hành 01/2022/TT-BCT
08/03/2022 Văn bản có hiệu lực 01/2022/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.