• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư '31/2022/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/11/2022 Văn bản được ban hành '31/2022/TT-BCT
28/12/2022 Văn bản có hiệu lực '31/2022/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.