• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/10/2014 Văn bản được ban hành 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
19/12/2014 Văn bản có hiệu lực 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.