Về phát triển và quản lý chợ
Số ký hiệu 11/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 23/01/2014 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Công Thương. Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.