Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.
Số ký hiệu 12/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 14/11/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.