• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016
Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Số ký hiệu 33/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 31/10/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/12/2016
Nguồn thu thập Bản chính; Công báo số 1183+1184 - năm 2016 Ngày đăng công báo 18/11/2016
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hà Công Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực còn thời hạn sử dụng thì vẫn sử dụng cho đến khi hết thời hạn sử dụng. 2. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.