• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2011
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương
Số ký hiệu 10/2011/TT-BCT Ngày ban hành 30/03/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/05/2011
Nguồn thu thập Công báo số 217+218, năm 2011 Ngày đăng công báo 22/04/2011
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.