• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 18/08/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Số ký hiệu 95/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 26/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 665+666, năm 2012 Ngày đăng công báo 25/11/2012
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.