• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/02/1990
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 10/TT-LB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/02/1990 Văn bản được ban hành 10/TT-LB
09/02/1990 Văn bản có hiệu lực 10/TT-LB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.