• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2020 Văn bản được ban hành 47/2020/TT-BGDĐT
15/02/2021 Văn bản có hiệu lực 47/2020/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.