• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/1990
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 34-TT/LB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/12/1990 Văn bản được ban hành 34-TT/LB
03/12/1990 Văn bản có hiệu lực 34-TT/LB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.