• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2022
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 69/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 25/05/2017
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/05/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 04/06/2017
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.