• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/12/2019 Văn bản được ban hành 100/2019/NĐ-CP
01/01/2020 Văn bản có hiệu lực 100/2019/NĐ-CP
01/01/2022 Bị bãi bỏ 1 phần 123/2021/NĐ-CP
01/01/2022 Được sửa đổi 123/2021/NĐ-CP
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.