• Thông tư liên tịch 63-TTLB

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40-CT ngày 6-2-1990 của Chủ tịch HĐBT về chế độ của thuyền viên tầu viễn dương

  06/06/1990

  06/06/1990

 • Thông tư liên tịch 58-TT/LB

  Bổ sung, sửa đổi một số điểm về thực hiện thu phí giao thông đường bộ, đường sông

  14/12/1989

  01/01/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 48-TT/LB

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại công văn số 1682-CN ngày 15/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

  23/10/1989

  01/10/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 56/TT-LB

  Điều chỉnh mức thu phí giao thông đường bộ, đường sông và quy định tỷ lệ điều tiết tiền thu phí giao thông

  26/12/1988

  10/01/1989

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư liên tịch 66/TT-LB

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 211-HĐBT ngày 9/11/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thu và sử dụng phí giao thông đường bộ, đường sông

  04/12/1987

  01/01/1988

 • Thông tư liên tịch 297-TT/LB

  Quy định chế độ xuất nhập khẩu hành lý của cán bộ, công nhân, lái xe, lái tàu và thuyền viên Việt Nam làm việc trên các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới bằng đường bộ, đường sông của thuyền viên Việt Nam

  15/03/1986

  01/05/1986

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 18/VGNN-GTVT/TT

  Quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Bộ Giao thông - Vận tải quyết định giá

  29/06/1985

  14/07/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 16-TT/LB

  Về việc đẩy mạnh trồng cây và quản lý cây hai bên đường giao thông

  13/06/1985

  13/06/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 3-VGNN-HKDD/TT

  Quy định danh mục các sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định gía và Tổng cục hàng không dân dụng quyết định giá

  08/03/1985

  23/03/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 18-TT-LB

  Hướng dẫn việc trích nộp 10% lợi nhuận của ngành vận tải đường sắt cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19/11/1983 của Hội đồng Bộ trưởng

  03/04/1984

  01/01/1984

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.