• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 63/2014/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/11/2014 Văn bản được ban hành 63/2014/TT-BGTVT
01/01/2015 Văn bản có hiệu lực 63/2014/TT-BGTVT
01/01/2016 Bị thay thế 1 phần 58/2015/TT-BGTVT
01/01/2016 Bị thay thế 1 phần 60/2015/TT-BGTVT Xem tại đây
01/01/2016 Bị bãi bỏ 1 phần 58/2015/TT-BGTVT
01/01/2016 Bị bãi bỏ 1 phần 60/2015/TT-BGTVT Xem tại đây
01/01/2016 Được bổ sung 58/2015/TT-BGTVT
01/01/2016 Được bổ sung 60/2015/TT-BGTVT Xem tại đây
15/07/2020 Văn bản hết hiệu lực 63/2014/TT-BGTVT
15/07/2020 Bị bãi bỏ 12/2020/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.