• Thông tư liên tịch 1424/TT-LB

    Về việc thi hành Nghị định số 151/TTg ngày 14/4/1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định thể lệ tạm thời về trưng dụng ruộng đất để làm địa điểm xây dựng các công trình kiến thiết cơ bản

    06/07/1959

    21/07/1959

    Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.