• Thông tư liên tịch 573-TT/LB

  Hướng dẫn thi hành một số điểm quy định có liên quan giữa kế hoạch và hợp đồng kinh tế trong điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 10-3-1975 của Hội đồng Chính phủ

  10/07/1975

  25/07/1975

 • Thông tư liên tịch 1-TT.LB

  Về việc quy định việc lập kế hoạch đối với các xí nghiệp sản xuất của thương binh

  10/04/1975

  25/04/1975

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.