Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Số ký hiệu 04/VBHN-VPQH Loại VB được sửa đổi bổ sung Luật
Ngày xác thực 11/07/2013 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích 441 + 442 - năm 2013
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.