• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Tố tụng dân sự
Số ký hiệu 92/2015/QH13 Ngày ban hành 25/11/2015
Loại văn bản Bộ luật Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1251 đến 1256, năm 2015 Ngày đăng công báo 29/12/2015
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

+ Các quy định sau đây của Bộ luật này có liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017: - Quy định liên quan đến việc Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 4, các điều 43, 44 và 45 của Bộ luật này; - Quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; - Quy định liên quan đến áp dụng thời hiệu tại khoản 2 Điều 184 và điểm e khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này; - Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ. + Các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192, Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.