• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
Số ký hiệu 19/2021/NĐ-CP Ngày ban hành 15/03/2021
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/05/2021
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Hoạt động khoa học và công nghệ
  • Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.