• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2016
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 29/2016/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/07/2016 Văn bản được ban hành 29/2016/QĐ-TTg
20/08/2016 Văn bản có hiệu lực 29/2016/QĐ-TTg
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.