• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/03/2017 Văn bản được ban hành 07/2017/TT-BLĐTBXH
01/07/2017 Văn bản có hiệu lực 07/2017/TT-BLĐTBXH
08/02/2019 Được sửa đổi 34/2018/TT-BLĐTBXH
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.