• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2017
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 14/2017/NĐ- CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/02/2017 Văn bản được ban hành 14/2017/NĐ- CP
17/02/2017 Văn bản có hiệu lực 14/2017/NĐ- CP
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.