• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/03/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 26/05/2008
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản
Số ký hiệu 27/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 08/03/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 30/03/2005
Nguồn thu thập Công báo số 12 Ngày đăng công báo 15/03/2005
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 57/2008/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế Ngày hết hiệu lực 26/05/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.