• Quyết định 76/2008/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

  10/06/2008

  ...

 • Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

  08/05/2008

  02/06/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 59/2008/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt Nghị định thư thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích

  02/05/2008

  02/05/2008

 • Quyết định 56/2008/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la.

  29/04/2008

  29/04/2008

 • Quyết định 50/2008/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

  24/04/2008

  24/04/2008

 • Quyết định 42/2008/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay

  18/03/2008

  18/03/2008

 • Nghị định 26/2008/NĐ-CP

  Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

  05/03/2008

  02/04/2008

 • Thông tư 02/2008/TT-BNG

  Hướng dẫnviệc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

  04/02/2008

  03/03/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/2008/TT-BNG

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

  04/02/2008

  25/02/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 02/2008/QĐ-TTg

  Về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

  07/01/2008

  29/01/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.