• Thông tư 01/2010/TT-BNG

  Hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

  15/07/2010

  17/09/2010

 • Thông tư 2433/2010/TT-BNG

  Hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục Thanh tra Ngoại giao

  30/06/2010

  13/08/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/2009/TT-BNG

  Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

  09/07/2009

  07/09/2009

 • Thông tư 01/2009/TT-BNG

  Quy định về Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ

  22/05/2009

  06/07/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/2008/TT-BNG

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

  24/12/2008

  22/02/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 02/2008/TT-BNG

  Hướng dẫnviệc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

  04/02/2008

  03/03/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/2008/TT-BNG

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

  04/02/2008

  25/02/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 26/2006/TT-BNG

  Hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không

  02/08/2006

  20/08/2006

 • Thông tư 10/2005/TT-BNG

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 06/2005/NĐ-CP ngày 19/1/2005 quy định về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

  19/05/2005

  16/06/2005

 • Thông tư 06/2002/TT-BNG

  Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/ NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

  03/09/2002

  03/10/2002

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.