• Thông tư 26/2006/TT-BNG

  Hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không

  02/08/2006

  20/08/2006

 • Thông tư 10/2005/TT-BNG

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 06/2005/NĐ-CP ngày 19/1/2005 quy định về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

  19/05/2005

  16/06/2005

 • Thông tư 06/2002/TT-BNG

  Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/ NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

  03/09/2002

  03/10/2002

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 2461/2001/TT-BNG

  Hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTG ngày 31/7/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTG ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối ngoại với người Việt Nam ở nứơc ngoài

  05/10/2001

  20/10/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2000/TT-BNG

  Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

  08/11/2000

  08/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/1999/TT-NG

  Quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu

  03/06/1999

  18/06/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 1413-NG/TT

  Quy định thể lệ hợp pháp hoá lãnh sự

  31/07/1995

  31/07/1995

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 163/NG-TT

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/CP ngày 24-3-1995 của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

  25/05/1995

  25/05/1995

 • Thông tư 1584/NG-TT

  Hướng dẫn thi hành nghị định của Chính phủ số 48/CP ngày 8/7/1993 về hộ chiếu và thị thực

  28/08/1993

  28/08/1993

 • Thông tư 769-NG/TT

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 4-CP ngày 18-01-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

  17/04/1993

  17/04/1993

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.