• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 10/2019/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/02/2019 Văn bản được ban hành 10/2019/QĐ-TTg
05/04/2019 Văn bản có hiệu lực 10/2019/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.