• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2021/TT-BNG
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/10/2021 Văn bản được ban hành 03/2021/TT-BNG
12/12/2021 Văn bản có hiệu lực 03/2021/TT-BNG
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.