• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2009
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 123/2009/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/10/2009 Văn bản được ban hành 123/2009/QĐ-TTg
01/12/2009 Văn bản có hiệu lực 123/2009/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.