• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/10/2009 Văn bản được ban hành 08/2009/TTLT/BCA-BNG
20/11/2009 Văn bản có hiệu lực 08/2009/TTLT/BCA-BNG
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.