• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 47/2010/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/07/2010 Văn bản được ban hành 47/2010/QĐ-TTg
30/08/2010 Văn bản có hiệu lực 47/2010/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.