• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 2682/2019/TT-BNG
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/07/2019 Văn bản được ban hành 2682/2019/TT-BNG
01/09/2019 Văn bản có hiệu lực 2682/2019/TT-BNG
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.