• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/06/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/1999/TT-NG
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/06/1999 Văn bản được ban hành 01/1999/TT-NG
18/06/1999 Văn bản có hiệu lực 01/1999/TT-NG
15/05/2012 Văn bản hết hiệu lực 01/1999/TT-NG
15/05/2012 Bị thay thế 01/2012/TT-BNG
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.