• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/1988
Về một số vấn đề quốc tế và hoạt động đối ngoại của Nhà nước
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 28/06/1988
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 28/06/1988
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.