• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 02/09/2009
Về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 02/12/1993
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/01/1994
Nguồn thu thập Công báo số 01 Ngày đăng công báo 15/01/1994
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 33/2009/QH12 Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài Ngày hết hiệu lực 02/09/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.