• Thông tư 13/2023/TT-BNV

  Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

  31/08/2023

  15/10/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 59/2023/NĐ-CP

  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

  14/08/2023

  ...

 • Thông tư 12/2023/TT-BNV

  Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  08/08/2023

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 11/2023/TT-BNV

  Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

  01/08/2023

  15/09/2023

 • Nghị định 48/2023/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  17/07/2023

  15/09/2023

 • Thông tư 10/2023/TT-BNV

  Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng không hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội và hội

  26/06/2023

  01/07/2023

 • Nghị định 33/2023/NĐ-CP

  Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  10/06/2023

  01/08/2023

 • Nghị định 29/2023/NĐ-CP

  Quy định về tinh giản biên chế

  03/06/2023

  20/07/2023

 • Thông tư 09/2023/TT-BNV

  Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  03/06/2023

  01/08/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.