• Thông tư 05-NV

  Về việc hướng dẫn việc tính thời gian công tác cho quân nhân nghĩa vụ để được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

  27/05/1970

  11/06/1970

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 26-NV

  Về việc giải quyết một số vấn cụ thể về nhà cửa ở các thành phố, thị xã sau khi địch oanh tạc

  27/10/1967

  27/10/1967

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 07-NV

  Về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Nghị định số 25/Cp ngày 7/3/1967 của Hội đồng Chính phủ về chế độ sử dụng nhà trong tình hình sơ tán, phòng không

  08/04/1967

  08/04/1967

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 20-NV

  Về việc bổ sung Thông tư số 09-NV về việc quản lý nhà cửa trong sơ tán, phòng không ở thành phố, thị xã

  18/10/1965

  18/10/1965

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 09-NV

  Về việc việc quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã trong khi sơ tán phòng không

  03/05/1965

  18/05/1965

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 16-NV

  Về việc tăng cường công tác thống nhất quản lý đất ở các thành phố, thị xã

  09/02/1965

  09/02/1965

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư Số hiệu: 01-NV

  Về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Nghị định số 114/CP ngày 29/7/1964 về việc thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã

  06/01/1965

  21/01/1965

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 33-NV

  Về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 99/TTg-TW ngày 26/10/64 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức xã hội mua nhà tư nhân

  02/12/1964

  17/12/1964

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 01-NV

  Về việc Hướng dẫn nhiệm vụ của Uỷ ban hành chính các cấp đối với công tác hộ tịch

  11/01/1964

  26/01/1964

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 06-NV

  Về việc thành lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp khu, thành phố, tỉnh

  09/02/1962

  24/02/1962

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.