• Thông tư liên tịch 223-TT/LB

  Quy định nguyên tắc và hướng dẫn về thủ tục đồng bệ xe ca, bệ xe chuyên dùng, rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc; thay thế các tổng thành của xe bằng các tổng thành khác nhãn hiệu và thông số kỹ thuật đối với các loại xe cơ giới đường bộ

  07/12/1979

  07/12/1979

 • Thông tư liên tịch 1-TT.LB

  Về việc quy định việc lập kế hoạch đối với các xí nghiệp sản xuất của thương binh

  10/04/1975

  25/04/1975

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư liên tịch 5-TT/LB

  Hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động

  07/02/1975

  07/02/1975

 • Thông tư liên tịch 5-TT/LB

  Hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động

  07/02/1975

  22/02/1975

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.