• Quyết định 152-CP

  Về việc tổ chức lại bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

  09/04/1981

  09/04/1981

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 3/CP

  Về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính ở nội thành, nội thị

  03/01/1981

  03/01/1981

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.