• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 07/2022/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/08/2022 Văn bản được ban hành 07/2022/TT-BNV
15/10/2022 Văn bản có hiệu lực 07/2022/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.