• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/06/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Luật 14/1999/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/06/1999 Văn bản được ban hành 14/1999/QH10
26/06/1999 Văn bản có hiệu lực 14/1999/QH10
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 14/1999/QH10
01/01/2016 Bị hết hiệu lực 75/2015/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.