• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/07/2015 Văn bản được ban hành 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC
01/09/2015 Văn bản có hiệu lực 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.