• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/1980
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 5-QĐ/BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/02/1980 Văn bản được ban hành 5-QĐ/BNV
12/02/1980 Văn bản có hiệu lực 5-QĐ/BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.